06-21 & 22-2018 Women Who Code #WERISETECH - TNT Fun Times